Karta ISIC-AZS


Legitymacja członkowska Akademickiego Związku Sportowego

Jak wyrobić legitymację ISIC AZS i wyrobić certyfikat przynależności akademickiej?

LEGITYMACJA ISIC AZS (międzynarodowa legitymacja dla studentów i doktorantów, potwierdzająca status studenta na całym świecie oraz przynależność do AZS)

Każdy student UAM Poznań, który chce przystąpić do treningów poszczególnych sekcji uczelnianych oraz reprezentować UAM Poznań w rozgrywkach: Akademickich Mistrzostw Wielkopolski (AMW) oraz Akademickich Mistrzostw Polski (AMP) powinien mieć ważną legitymację ISIC-AZS.

Będąc członkiem AZS otrzymujesz kartę ISIC, która jest również akceptowanym ubezpieczeniem NNW i upoważnia do wielu zniżek w kraju i na świecie!

Obecni członkowie, którzy chcą przedłużyć ważność swojej legitymacji ISIC na kolejny rok, także będą musieli zarejestrować się w systemie. System w analogiczny sposób wygeneruje deklarację, na podstawie której można będzie odebrać hologram do wklejenia na swojej legitymacji.

Jak dołączyć do sekcji KU AZS UAM Poznań i wyrobić legitymację ISIC??

A) Wybierz kwotę, na jaką chcesz być ubezpieczony/a – do wyboru:

  Wariant I (standard): NNW 6 500 zł – składka 50,00 zł

  Wariant II (komfort): NNW 25 000 zł – składka 90,00 zł 

  Wariant III (sport): NNW 65 000 zł – składka 700,00 zł

B) Wypełnij i wydrukuj deklarację System internetowy legitymacji AZS i ISIC-AZS

C) Wykonaj przelew:

  •   na konto: 33 1090 1359 0000 0001 1984 4535
  •   Odbiorca: OŚ AZS Poznań
  •   Kwota: ... (do wyboru: 50/90/700)
  •   Tytułem: ISIC, imię i nazwisko, UAM Poznań, sekcja

i wydrukuj potwierdzenie przelewu lub prześlij na e-mail: azs@amu.edu.pl

D) Wydrukowaną deklarację, wydrukowane potwierdzenie przelewu oraz zdjęcie (dla nowych członków) lub legitymację ISIC (dla osób przedłużających ważność) należy dostarczyć do Sekretariatu KU AZS UAM Poznań (p. 202, Hala Sportowa UAM, ul. Zagajnikowa 9). Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Powyższe stawki będą obowiązywać przez cały rok akademicki 2018/2019 do 30.09.2019.

Informacje o legitymacjach ISIC, promocjach i korzyściach z ich posiadania - www.isic.pl

WSZYSTKO O UBEZPIECZENIACH- polisy, tabela uszczerbków, instrukcja zgłoszenia szkody  - www.azs.pl/legitymacje

Nie jesteś studentem, a chciałbyś należeć do AZS?

Do wyboru są również:

LEGITYMACJA ITIC AZS (dla pracowników i trenerów)

LEGITYMACJA AZS (dla uczniów i osób po ukończeniu studiów)

Składki za ubezpieczenie i procedura wyrabiania/przedłużenia ważności legitymacji są takie same jak w przypadku ISIC AZS

 

CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI AKADEMICKIEJ

Wszystkie osoby chcące reprezentować UAM Poznań w Akademickich Mistrzostwach Polski muszą wygenerować certyfikat przynależności akademickiej.

Można je wygenerować tutaj. Następnie certyfikat należy wydrukować, podpisać, zanieść do swojego dziekanatu z prośbą o potwierdzenie i pieczątkę, a następne dostarczyć trenerowi przez wyjazdem na AMP.