Judo - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski - rzut I

Judo - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski - rzut I

Organizator: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Termin:  26 kwietnia 2022 r. (wtorek)

Miejsce: Sala sportowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań.

Kontakt: agnieszka.abrahamczyk@amu.edu.pl

Zgłoszenia do mistrzostw m w dniu mistrzostw.

Program mistrzostw:

  • Weryfikacja, ważenie i losowanie – godz. 17:00 – 17:50 (tolerancja wagi 1 kg).
  • Rozgrzewka – godz. 17:00 – 17:50.
  • Otwarcie mistrzostw – godz. 17:55
  • Rozpoczęcie walk – godz. 18:00.

Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę zawodniczek i zawodników.

Wymagane dokumenty, bez których zawodniczka/k nie zostanie dopuszczona/y do zawodów:
– aktualna legitymacja AZS;
– ważna legitymacja studencka;
– przedstawienie Komisji Sędziowskiej indywidualnych badań lekarskich każdego zawodnika/zawodniczki wykonanych przez specjalistę medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Po zakończonych zawodach zapraszamy wszystkich uczestników na wspólne randori.

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.